Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 169 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2787 nr II/5/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie 8532
2788 nr II/6/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8532
2789 nr II/7/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8533
2790 nr II/8/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8533
2791 nr II/9/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 8535
2792 nr II/13/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień podatkowych 8537
2793 nr II/17/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2007 8539
2794 nr II/11/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2007 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji 8542
2795 nr II/12/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2007 r 8543
2796 nr II/13/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007 8543
2797 nr II/14/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8545
2798 nr II/18/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów 8546
2799 nr III/11/2006 Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na 2007 r 8546
2800 nr III/12/2006 Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku leśnego na 2007 r 8547
2801 nr III/13/2006 Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 8547
2802 nr III/14/06 Rady Gminy Topólka z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. i zwolnień w tym podatku 8548
2803 nr III/8/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8549
2804 nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8550
2805 nr III/11/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 8551
2806 nr III/12/06 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 8552
2807 nr III/10/06 Rady Gminy Raciążek z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określania podstawy obliczenia podatku rolnego 8552
2808 nr III/13/2006 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego na rok 2007 8553
2809 nr III/14/2006 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 8553
2810 nr III/15/2006 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 8554
2811 nr III/16/2006 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku 8555
2812 nr III-8/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8555
2813 nr III-9/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bądkowo na 2007 r 8556
2814 nr III-10/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 8556
2815 nr III-11/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych 8557
2816 nr III/9/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 8558
2817 nr 11/06 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8558
2818 nr III/9/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8559
2819 nr III/6/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 8560
2820 nr III/7/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8561
2821 nr 12/06 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 8561
2822 nr 8/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie 8564
2823 nr 9/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 8564
2824 nr 10/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8567
2825 nr III/8/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8574
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-05
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]