Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 168 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2729 nr II/10/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz poboru na 2007 r 8485
2730 nr II/11/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8486
2731 nr II/12/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8486
2732 nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz ich poboru na 2007 r 8487
2733 nr II/14/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8488
2734 nr II/15/2006rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2007 r 8489
2735 nr II/16/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin 8490
2736 nr II/8/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno, zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania niespłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty 8490
2737 nr II/9/06 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłat pobieranych za składowanie odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Boguszewie 8490
2738 nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8491
2739 nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8491
2740 nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej 8492
2741 nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany wzorów formularzy podatkowych 8492
2742 nr II/8/06 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów 8492
2743 nr II/9/06 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 8493
2744 nr II/10/06 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8494
2745 nr II/11/06 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 8495
2746 nr II/12/06 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 8496
2747 nr II/4/06 Rady Gminy Lubanie z 6 dnia grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8499
2748 nr II/5/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8500
2749 nr II/6/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru w 2007 r 8502
2750 nr II/7/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej na 2007 r 8502
2751 nr II/8/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia na rok 2007 wysokości i zasad poboru opłaty targowej 8503
2752 nr II/9/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2007 r 8503
2753 nr II/13/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia przez gminę Lubanie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości 8503
2754 nr II/5/06 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8504
2755 nr II/6/06 Rady Gminy Dragacz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8505
2756 nr II/10/06 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8505
2757 nr II/11/06 Rady Gminy Lniano z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lniano w 2007 r 8506
2758 nr II/4/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8507
2759 nr II/5/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8507
2760 nr II/6/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 8509
2761 nr II/7/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego 8509
2762 nr II/9/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8509
2763 Nr II/13/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2007 8510
2764 Nr II/14/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8510
2765 nr III/5/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8512
2766 nr VI/6/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2007 8513
2767 nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2007 8513
2768 nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2007 8514
2769 nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 8515
2770 nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa 8516
2771 nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatków 8517
2772 nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów i poboru tego podatku 8517
2773 nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa 8518
2774 nr III/18/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w Dziemionnie 8518
2775 nr III/6/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 8520
2776 nr III/7/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8520
2777 nr III/9/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2007 rok 8521
2778 nr III/10/06 Rady Gminy Boniewo dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa 8522
2779 nr III/11/06 Rady Gminy Boniewo dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 8522
2780 nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2007 r 8523
2781 nr III/14/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8523
2782 nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8524
2783 nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej 8526
2784 nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej 8526
2785 nr III/16/2006 Rady Miasta Chełmna z 12 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8527
2786 nr III/17/2006 Rady Miasta Chełmna z 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 8527
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-04
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]