Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 167 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2689 nr I/3/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2006 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2007 r 8448
2690 nr 6/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz zwolnień z podatku w roku 2007 8448
2691 nr 7/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 r 8449
2692 nr 8/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego na 2007 r 8449
2693 nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień w tym podatku na 2007 r 8450
2694 nr II/8/06 Rady Gminy Osie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 8451
2695 nr II/5/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kamień Krajeński 8452
2696 nr II/6/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8452
2697 nr II/7/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku 8453
2698 nr II/8/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty 8453
2699 nr II/9/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości 8454
2700 nr II/6/06 Rady Gminy Choceń z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 8454
2701 nr II/7/06 Rady Gminy Choceń z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu ceny żyta dla celów podatku rolnego oraz wzorów formularzy 8455
2702 nr II/8/06 Rady Gminy Choceń z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy 8455
2703 nr II/9/06 Rady Gminy Kikół z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8455
2704 nr II/10/06 Rady Gminy Kikół z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8456
2705 nr II/15/06 Rady Gminy Kikół z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2007 8458
2706 nr II-10/06 Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8458
2707 nr II-11/06 Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 8459
2708 nr II-12/06 Rady Miejska w Nieszawie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2007 r. 8461
2709 nr II-13/06 Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego 8461
2710 nr II-14/06 Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 8462
2711 nr II/10/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r 8462
2712 nr II/11/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 r 8463
2713 nr II/12/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8464
2714 nr II/14/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej 8464
2715 nr II/15/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXIX/189/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych. ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych 8465
2716 nr II/15/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 8466
2717 nr II/16/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007 8467
2718 nr IV/7/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka 8467
2719 nr IV/8/2006 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8467
2720 nr IV/9/2006 r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 8468
2721 nr III/9/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8469
2722 nr III/10/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brodnica 8471
2723 nr III/11/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8471
2724 nr III/12/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie określenia stawek opłaty targowej 8473
2725 nr III/13/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8473
2726 Nr III/11/06 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w roku 2007 8474
2727 Nr III/12/06 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8474
2728 Nr III/13/2006 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8475
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-04
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]