Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 166 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2650 nr I/5/06 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 r oraz zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów w 2007 r 8412
2651 nr I/6/2006 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 27 Listopada 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 8412
2652 nr II/11/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2007 8414
2653 nr II/12/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2007 8414
2654 nr II/13/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2007 8415
2655 nr II/14/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 r. na terenie Gminy Bobrowniki 8415
2656 nr II/15/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2007 8417
2657 nr II/10/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2007 r. 8417
2658 nr II/11/2006 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8418
2659 nr II/12/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości 8418
2660 nr II/13/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego 8419
2661 nr II/14/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy do poboru podatku leśnego 8419
2662 nr II/15/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadanych psów 8420
2663 nr II/7/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 8420
2664 nr II/8/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8421
2665 nr II/9/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8421
2666 nr II/10/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 8424
2667 nr II/11/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 8424
2668 nr II/9/06 Rady Gminy w Osieku z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 8425
2669 nr III/12/06 Rady Gminy Kowal z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2007 r 8425
2670 nr III/13/06 Rady Gminy Kowal z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2007 r 8426
2671 nr III/14/06 Rady Gminy Kowal z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8427
2672 nr III/15/06 Rady Gminy Kowal z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2007 r 8427
2673 nr III/16/06 Rady Gminy Kowal z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na rok 2007 r 8430
2674 nr III/7/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 8430
2675 nr III/8/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wąpielsk 8430
2676 nr III/9/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8431
2677 nr III/10/06 Rady Gminy w Wapielsku z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego 8432
2678 nr III/7/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 8432
2679 nr III/16/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8433
2680 nr III/8/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 r 8434
2681 nr III/9/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia na 2007 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 8435
2682 nr III/12/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 r 8435
2683 nr III/13/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/146/2005 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 8438
2684 nr III/14/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2006, przyjmowanej jako 2685podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 r 8438
2685 nr III/15/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 8438
2686 nr III/16/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8439
2687 nr III/17/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od posiadania psów 8441
2688 nr III/18/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych 8442
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-02
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-02
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]