Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 165 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2602 nr II/20/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. i zwolnień w tym podatku 8368
2603 nr II/21/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8369
2604 nr II/22/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2007 8371
2605 nr II/23/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2007 r 8371
2606 nr II/5/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 8371
2607 nr II/10/2006 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 8372
2608 nr II/11/2006 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 8373
2609 nr II/12/2006 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 8374
2610 nr II/9/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 r 8378
2611 nr II/10/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 8379
2612 nr II/11/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 8379
2613 nr II/12/2006 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8380
2614 nr II/13/2006 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8380
2615 nr II/14/2006 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2007 r 8381
2616 nr II/15/2006 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 8382
2617 nr II/16/2006 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8382
2618 nr II/4/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z III-ech kwartałów 2006 r. celem obliczenia podatku rolnego na 2007 r 8382
2619 nr II/8/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8383
2620 nr II/9/2006 Rady Gminy w Obrowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8383
2621 nr II/9/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 8385
2622 nr II/10/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2007 8386
2623 nr II/11/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 8386
2624 nr II/12/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8386
2625 nr II/8/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Tłuchowo 8387
2626 nr II/9/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8387
2627 nr II/10/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, jego poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania 8388
2628 nr II/12/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8388
2629 nr III/15/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8389
2630 nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 8390
2631 nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 8391
2632 nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 8393
2633 nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień w tym podatku, terminów płatności i sposobu poboru 8393
2634 nr III/15/06 Rady Miasta Rypina z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku leśnego na 2007 r 8394
2635 nr III/16/06 Rady Miasta Rypina z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku rolnego na 2007 r 8394
2636 nr III/17/06 Rady Miasta Rypina z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8395
2637 nr III/18/06 Rady Miasta Rypina z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8395
2638 nr III/19/06 Rady Miasta Rypina z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 r 8397
2639 nr III/13/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 8397
2640 nr III/14/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty miejscowej 8398
2641 nr III/15/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 8398
2642 nr III/16/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8399
2643 nr III/17/2006 Rady Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8400
2644 nr II/6/06 Rady Gminy Koneck z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2007 r 8402
2645 nr II/7/06 Rady Gminy Koneck z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2007 r 8402
2646 nr II/8/06 Rady Gminy Koneck z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok 8403
2647 nr II/9/06 Rady Gminy Koneck z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok 8407
2648 nr II/10/06 Rady Gminy Koneck z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok 8407
2649 nr II/11/06 Rady Gminy Koneck z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na 2007 rok 8408
POBIERZ

Opublikowane: 2007-01-02
Ostatnia modyfikacja: 2007-01-02
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]