Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 164 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2563 nr II/10/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8332
2564 nr II/11/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8332
2565 nr II/7/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8334
2566 nr II/8/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego 8334
2567 nr II/7/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania do podatku rolnego na 2007 r. oraz zasad poboru tego podatku 8335
2568 nr II/8/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2007 r 8335
2569 nr II/9/06 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2007 r 8336
2570 nr II/10/06 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania poboru, terminów płatności oraz zwolnień od tego podatku 8338
2571 nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 r 8339
2572 nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8339
2573 nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8341
2574 nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 r 8342
2575 nr II/13/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2007 r. 8342
2576 nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych 8343
2577 nr II/7/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2007 8343
2578 nr II/8/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 8343
2579 nr II/9/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. i zwolnień w tym podatku 8344
2580 nr II/10/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 8347
2581 nr II/12/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8347
2582 nr II/13/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8348
2583 nr II/14/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 r 8349
2584 nr III/17/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w 8349
2585 nr III/18/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2007 r. oraz w sprawie poboru tego podatku 8350
2586 nr III/19/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 oraz w sprawie poboru tego podatku 8350
2587 nr III/20/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8351
2588 n III/21/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007 i poboru tego podatku 8353
2589 nr III/9/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2007 r 8354
2590 nr III/10/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8354
2591 nr III/11/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2007 r 8355
2592 nr III/12/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 8356
2593 nr III/13/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 r 8356
2594 nr III/14/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z 8357
2595 nr III/15/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8357
2596 nr III/16/2006 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 r. 8359
2597 nr IV/14/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007 8360
2598 nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2007 r 8360
2599 nr IV/17/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2007 r 8361
2600 nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2007 8363
2601 nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8363
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]