Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 163 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2527 nr II/4/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8292
2528 nr II/5/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 8293
2529 nr II/6/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2007 r 8295
2530 nr II/7/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i 8295
2531 nr II/8/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru 8296
2532 nr II/9/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności tej opłaty 8297
2533 nr II/10/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 8297
2534 nr II/8/06 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 8298
2535 nr II/9/06 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Osielsko 8299
2536 nr II/10/06 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 8299
2537 nr II/11/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 8300
2538 nr II/9/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8304
2539 nr II/10/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 rok na obszarze Gminy Chełmża 8304
2540 nr II/11/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8305
2541 nr II/12/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych 8305
2542 nr II/13/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8306
2543 nr II/7/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok 8307
2544 nr II/8/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 8307
2545 nr II/9/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 r 8309
2546 nr II/10/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru na rok 2007 8310
2547 nr II/11/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 r 8311
2548 nr II/14/06 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2006 roku w 8312
2549 nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 8316
2550 nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień w 8317
2551 nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo w 2007 r 8318
2552 nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2007 r 8318
2553 nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2007 8319
2554 nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów 8320
2555 nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2007 8320
2556 nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok 8321
2557 nr III/9/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2007 rok oraz poboru tego podatku 8322
2558 nr III/10/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 8322
2559 nr III/11/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i jego poboru 8323
2560 nr III/12/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2007 r. oraz poboru tego podatku 8324
2561 nr III/13/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru 8324
2562 nr III/14/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8325
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]