Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 162 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2479 nr II/9/2006 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 r 8248
2480 nr II/10/2006 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 8248
2481 nr II/11/2006 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 8249
2482 nr II/5/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 8250
2483 nr II/6/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8251
2484 nr II/7/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8253
2485 nr II/9/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2007 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego 8254
2486 nr II/10/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 8254
2487 nr II/11/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 8255
2488 nr II/12/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2007 r. oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku 8257
2489 nr II/13/2006 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obowiązującej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiący podstawę do naliczania podatku rolnego w 2007 r. na terenie Gminy Chełmno 8257
2490 nr II/14/2006 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2007 r 8258
2491 nr II/15/2006 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno 8258
2492 nr II/16/2006 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2007 r 8260
2493 nr II/17/2006 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa 8260
2494 nr II/7/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 8261
2495 nr II/8/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8261
2496 nr II/9/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8262
2497 nr II/10/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8264
2498 nr II/9/2006 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2007 8265
2499 nr II/10/2006 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2007 8266
2500 nr II/11/2006 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 r 8266
2501 nr II/9/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8268
2502 nr II/10/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8270
2503 nr II/11/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określania zasad poboru na obszarze gminy na 2007 r 8271
2504 nr II/17/06 Rady Gminy Stolno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2007 8271
2505 nr II/18/06 Rady Gminy Stolno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 8271
2506 nr II/19/06 Rady Gminy Stolno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8272
2507 nr II/20//06 Rady Gminy Stolno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 8272
2508 nr II/21/06 Rady Gminy Stolno z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8273
2509 nr II/6/06 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8274
2510 nr II/7/06 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r 8275
2511 nr II/8/06 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 8275
2512 nr II/6/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007 8276
2513 nr II/7/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 8277
2514 nr II/8/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 8278
2515 nr II/5/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku i zwolnień od nieruchomości na 2007 r 8279
2516 nr II/6//2006 r. Rada Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 r 8279
2517 nr II/7/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku na 2007 r 8280
2518 nr II/8/2006 Rady Gminy Osiek z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na 2007 r 8282
2519 nr III/7/2006 Rady Miejskiej Kowala z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na rok 2007 8282
2520 nr III/8/2006 Rady Miejskiej Kowala z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 8283
2521 nr III/9/2006 Rady Miejskiej Kowala z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 8283
2522 nr III/18/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r 8283
2523 nr III/19/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości 8284
2524 nr III/20/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2007 8284
2525 nr III/21/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8285
2526 nr III/22/06 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2007 r 8286
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]