Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 161 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2422 nr II/13/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 r 8197
2423 nr II/14/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8197
2424 nr II/15/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2007 r 8198
2425 nr II/16/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007 na terenie Gminy Baruchowo 8198
2426 nr II/9/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 8201
2427 nr II/10/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie Gminy Lubiewo 8202
2428 nr II/11/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 8202
2429 nr II/12/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego 8203
2430 nr II/13/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8203
2431 nr II/9/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola 8205
2432 nr II/10/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2007 r 8206
2433 nr II/11/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8207
2434 nr II/12/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8208
2435 nr II/13/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 8209
2436 nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 r 8209
2437 nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych 8210
2438 nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Lubień Kujawski pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości 8210
2439 nr II/9/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 r 8211
2440 nr II/10/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8212
2441 nr II/11/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2007 r 8212
2442 nr II/12/2006 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na rok 2007 8214
2443 nr II/13/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2007 r 8214
2444 nr II/14/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadanych psów na 2007 r 8215
2445 nr II/5/06 Rady Gminy Lipno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2007 8215
2446 nr II/6/06 Rady Gminy Lipno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 8215
2447 nr II/7/06 Rady Gminy Lipno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. i zwolnień w tym podatku 8216
2448 nr II/8/06 Rady Gminy Lipno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 8218
2449 nr II/19/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 8218
2450 nr II/9/2006 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki 8219
2451 nr II/10/2006 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki 8219
2452 nr II/11/2006 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki 8220
2453 nr II/12/2006 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Fabianki oraz określenia zasad ich ustalania, poboru i terminów płatności 8221
2454 nr II/13/2006 Rady Gminy Fabianki z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Fabianki 8222
2455 nr II/8/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8222
2456 nr II/9/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2007 r 8223
2457 nr II/10/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasady poboru oraz terminy płatności tego podatku 8225
2458 nr II/11/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminy płatności i sposób jej poboru 8225
2459 nr II/12/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 8226
2460 nr II/10/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007 r 8226
2461 nr II/11/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 8227
2462 nr II/12/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8228
2463 nr II/13/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 8229
2464 nr II/14/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej 8230
2465 nr II/15/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2007 r 8230
2466 nr II/7/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2007 r 8231
2467 nr II/8/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2007 r 8231
2468 nr II/9/2006 Rady Gminy Górzno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8232
2469 nr II/10/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2007 r 8233
2470 nr II/11/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2007 r 8234
2471 nr II/12/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów na 2007 r 8234
2472 nr II/5/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zboża jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2007 r 8235
2473 nr II/6/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2007 r 8235
2474 nr II/7/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2007 8236
2475 nr II/8/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8236
2476 nr II/9/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2007 r. na terenie Gminy Grudziądz 8238
2477 nr II/10/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8239
2478 nr II/11/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8240
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-21
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]