Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 160 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2375 nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do obliczenia podstawy podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia w 2007 r 8156
2376 nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8156
2377 nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5h grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. i zwolnień w tym podatku 8157
2378 nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Kcynia wzorów formularzy informacji, deklaracji i danych w sprawach podatkowych 8159
2379 nr II/13/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 r. na terenie Gminy Bukowiec 8159
2380 nr II/14/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego 8160
2381 nr II/15/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2007 r. na terenie Gminy Bukowiec, oraz zwolnień w podatku leśnym 8160
2382 nr II/16/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego 8160
2383 nr II/17/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2007 8161
2384 nr II/18/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 8162
2385 nr II/19/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2007 8162
2386 nr II/20/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007 8163
2387 nr II/21/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 8165
2388 nr II/4/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów 8165
2389 nr II/5/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8166
2390 nr II/6/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 8168
2391 nr II/10/06 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku rolnego na 2007 r 8169
2392 nr II/11/06 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r 8169
2393 nr II/12/2006 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 8169
2394 nr II/13/06 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 r 8170
2395 nr II/9/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości 8170
2396 nr II/10/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 8171
2397 nr II/11/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8171
2398 nr II/12/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych 8173
2399 nr II/4/06 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8173
2400 nr II/5/06 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8174
2401 nr II/6/06 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku rolnego na 2007 r 8175
2402 nr II/7/06 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku leśnego na 2007 r 8176
2403 nr II/8/06 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów na 2007 r 8176
2404 nr II/9/06 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej 8177
2405 nr II/10/06 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2007 r 8177
2406 nr II/6/06 Rady Gminy Dobre z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2007 8178
2407 nr II/7//06 Rady Gminy Dobre z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2007 8178
2408 nr II/8/06 Rady Gminy Dobre z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8180
2409 nr II/9/06 Rady Gminy Dobre z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przemysłowych na terenie Gminy Dobre 8181
2410 nr II/5/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego 8181
2411 nr II/6/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8182
2412 nr II/7/06 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8182
2413 nr II/11/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 8185
2414 nr II/12/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 r 8186
2415 nr II/13/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 r 8186
2416 nr II/14/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 r 8187
2417 nr II/15/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 r 8188
2418 nr II/10/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie tego podatku 8188
2419 nr II/11/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8189
2420 nr II/12/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 8191
2421 nr II/13/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej 8191
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-19
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]