Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 13 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
199 nr XXXXVI/360/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/310/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” 615
200 nr XLI/343/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 615
201 nr XLIII/261/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w Gminie Pruszcz we wsiach Gołuszyce, Małociechowo, Serock i Topolno 618
202 nr XXV/204/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2006 r 626
203 nr XXV/206/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej 627
204 nr XXX/49/2005 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 628
205 nr XXX/53/2005 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2006 r 634
206 nr XXXIX/366/05 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulic w Nakle nad Notecią 635
207 nr XLII/599/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązującego w 2006 r. regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 637
208 nr XLII/600/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa 643
209 nr XLII/601/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe 644
210 nr XXV/124/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skrwilno na 2006 r 646
211 nr XXV/127/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno 647
212 nr XXXVI/216/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Nowe 651
213 nr XXXVI/218/05 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 656
214 nr XXXIII/269/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym we wsi Zamość Gmina Szubin 657
215 nr XXIX/212/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej w Płużnicy 660
216 nr XLIII/509/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lubicz, zbywanych na rzecz najemców oraz od ceny sprzedaży gruntów (udziału w nieruchomości wspólnej), zbywanych łącznie z lokalami 661
217 nr XLIII/510/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uznania jesionu wyniosłego za pomnik przyrody 662
218 nr XLIII/513/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 662
219 nr XLIII/521/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 666
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-14
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]