Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 159 Bydgoszcz, 15 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2330 nr II/13/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 8116
2331 nr II/14/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 8116
2332 nr II/15/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 8117
2333 nr II/16/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 8117
2334 nr II/17/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 8118
2335 nr II/18/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8118
2336 nr II/20/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 8120
2337 nr II/7/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 8121
2338 nr II/8/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. podstawa w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia 8121
2339 nr II/9/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8122
2340 nr II/10/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 8122
2341 nr II/11/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 8122
2342 nr II/12/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru 8123
2343 nr II/13/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 8123
2344 nr II/14/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 8125
2345 nr II/17/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 8125
2346 nr II/9/06 Rady Gminy Sośno z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007 8126
2347 nr II/10/06 Rady Gminy Sośno z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru 8126
2348 nr II/11/06 Rady Gminy Sośno z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8127
2349 nr II/4/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 r. na obszarze gminy 8129
2350 nr II/5/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8129
2351 nr II/6/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 r 8130
2352 nr II/7/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2007 r 8132
2353 nr II/8/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchylenia w części uchwały nr XXVI/176/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2001 r 8132
2354 nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 8132
2355 nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 r 8133
2356 nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2007 8134
2357 nr III/11/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 r 8136
2358 nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 8136
2359 nr II/18/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8137
2360 nr II/19/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania 8137
2361 nr II/20/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psa, terminów płatności, sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagradzania 8138
2362 nr II/21/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8139
2363 nr III/10/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 8141
2364 nr III/11/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2007 8141
2365 nr III/12/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 r 8144
2366 nr III/13/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2007 8144
2367 nr III/14/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 8145
2368 nr III/15/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny 8145
2369 nr III/16/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny 8146
2370 nr III/11/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. oraz niektórych zwolnień z tego podatku 8146
2371 nr III/12/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, a także zarządzenia poboru przedmiotowego podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w tym podatku 8147
2372 nr III/13/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 8148
2373 nr III/14/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2007 r. na obszarze Gminy Rogowo 8150
2374 nr III/15/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej, ustalenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8150
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-19
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]