Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 158 Bydgoszcz, 14 grudzień 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2313 nr 101/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Martwe” 8083
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2314 nr 362/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fabianki 8083
UCHWAŁY:
2315 nr XXXI/338/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 9/4 i 11/10 we wsi Trzeciewiec, Gmina Dobrcz 8085
2316 nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 8091
2317 nr XLIV/310/2006 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 8091
2318 nr XXXVI/189/2006 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach” oraz uchwalenia jej statutu 8099
2319 nr II/9/06 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 8101
2320 nr II/6/2006 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8101
2321 nr II/7/2006 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8102
2322 nr II/8/2006 Rady Gminy Rogóźno z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8104
2323 nr III/19/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Szpitala Powiatowego w Żninie 8104
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2324 z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianach w składach Rady Miejskiej w Koronowie 8105
2325 z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianach w składach Rady Powiatu w Żninie 8105
2326 z dnia 10 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. i w dniu 26 listopada 2006 r 8105
INFORMACJE:
2327 ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 8106
2328 rozporządzenie nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 8106
2329 z dnia 11 grudnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-54(8)/2006/273/VII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brodnicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 8107

Opublikowane: 2006-12-19
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]