Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 156 Bydgoszcz, 08 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2279 nr XLII/405/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina 7998
2280 nr 1172/06 Rady Miasta Torunia z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielawy” w Toruniu dla terenu położonego przy ulicach: Gdańskiej, Krynickiej i Elbląskiej 8027
2281 nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia 8031
INFORMACJA
2282 z dnia 28 listopada 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1154/310/W/OWA/2006/RK w sprawie udzielenia Przedsiębiorcy: FORTUM Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 3a, koncesji na wytwarzanie ciepła 8031
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-11
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]