Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 155 Bydgoszcz, 07 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2266 nr XLIV/290/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna 7955
2267 nr XXXIX/239/06 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 7955
2268 nr XXXIX/240/06 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Rypińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 7957
2269 nr XXXIX/245/06 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego 7958
2270 nr XL/307/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 września 2006 r. o wyrażeniu zgody na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 7961
2271 nr 1128/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu 7961
2272 nr 379/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 7962
2273 nr 385/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 41/2 położonej we wsi Gruczno Gmina Świecie 7963
2274 nr 388/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w uchwale nr 379/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 7972
2275 nr 391/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2007 7973
2276 nr XXXII/235/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 7973
2277 nr XLII/395/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przysługujących jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Ciechocinek, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 7974
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2278 z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r., oraz w dniu 26 listopada 2006 r 7976
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-07
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]