Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 153 Bydgoszcz, 05 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2205 nr XXXIV/228/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 18 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do udzielenia tych ulg 7876
2206 nr XXXIV/229/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rogowo 7876
2207 nr XXXIV/190/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007 7878
2208 nr XXXIV/191/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ustalenie opłaty administracyjnej na rok 2007 7879
2209 nr XXXIV/192/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 7879
2210 nr XXXIV/194/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia ceny skupu żyta do podatku rolnego za 2007 r 7880
2211 nr XLV/316/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7880
2212 nr XLV/317/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7881
2213 nr XLV/318/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 7882
2214 nr XLV/319/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 7883
2215 nr XLVII/582/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości 7884
2216 nr XLI/251/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2007 r 7886
2217 nr XLI/252/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 r 7887
2218 nr XXXII/224/06 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 7887
2219 nr XXXII/225/06 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 7888
2220 nr XXXII/226/06 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 7889
2221 nr XXXIV/182/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjętego jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń 7889
2222 nr XXXIV/183/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń 7890
2223 nr XXXIV/184/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie opłaty administracyjnej 7891
2224 nr XXXIV/185/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Bytoń 7891
2225 nr XXXIV/186/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń 7892
2226 nr XXXIV/187/06 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 7893
2227 nr XXXIII/251/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 7897
2228 nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 7898
2229 nr XXXIII/257/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r 7898
2230 nr XLIV/330/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2007 r 7899
2231 nr XLIV/331/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 7900
2232 nr XLIV/332/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2007 r 7900
2233 nr XLIV/333/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 7901
2234 nr XLIV/334/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 r 7902
2235 nr XLIV/335/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec na 2007 r 7903
2236 nr XLIV/336/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 7903
2237 nr XLIV/337/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubraniec 7905
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
2238 nr 86/R/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r 7906
2239 nr 87/R/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2007 r 7907
2240 nr 88/R/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2007 r 7907
2241 nr 89/R/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2007 r 7908
2242 nr 90/R/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r 7909
2243 nr 91/R/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 r 7911
2244 nr 92/R/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 7912
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-05
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]