Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 151 Bydgoszcz, 01 grudzień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2180 nr XXIV/288/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 190/2 i 190/3 we wsi Kotomierz, Gmina Dobrcz 7790
2181 nr XXVI/299/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 190, 191 i 192 we wsi Kozielec, Gmina Dobrcz 7796
2182 nr XXVI/300/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 59/4 i 59/8 we wsi Włóki, Gmina Dobrcz 7801
2183 nr XXVI/301/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 125/2 we wsi Trzeciewiec, Gmina Dobrcz 7807
2184 nr XXVI/302/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 183/1 i 183/3 we wsi Kozielec, Gmina Dobrcz 7812
2185 nr LX/85/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 7817
2186 nr LX/90/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 7817
2187 nr LX/92/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Grudziądz 7819
2188 nr XXXVIII/263/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 7819
2189 nr XXIV/165/06 Rady Gminy Topólka z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 7820
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]