Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 150 Bydgoszcz, 30 listopad 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2173 nr 383/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko Gmina Świecie 7750
2174 nr 384/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Świeciu w zakresie dotyczącym jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN, U 7761
2175 nr 386/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Świeciu w zakresie zmiany przeznaczenia terenów 26 WZ, 59 ZP oraz poszerzenia terenu 41 KL 7769
2176 nr XXXVIII/237/06 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek 7779
2177 nr XXXIX/241/06 Rady Gminy Raciążek z dnia 26 października 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 7783
2178 Nr XL/226/06 Rady Gminy w Baruchowie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Baruchowo lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 7783
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
2179 z dnia 27 listopada 2006 r. o wysokości przyznanych dotacji podmiotowych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii, dla mocno poszkodowanych spółek wodnych, będących w posiadaniu zdekapitalizowanych urządzeń melioracji szczegółowych w 2006 r 7785
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]