Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 149 Bydgoszcz, 30 listopad 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2169 nr XLIV/208/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice, w jednostce strukturalnej Kamionki Małe 7702
2170 nr XLVIII/217/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XLIV/208/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice, w jednostce strukturalnej Kamionki Małe 7719
2171 nr 1129/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” 7720
2172 nr 1159/06 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic: Lubicka, Szosa Lubicka, Antczaka i Winnica 7726
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]