Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 148 Bydgoszcz, 29 listopad 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2165 nr 63/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego we Włocławku w rejonie ul. Płockiej i zawartego pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły, wschodnią granicą działek nr 1/2 i 19/1 KM 96, ulicą Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego oraz kanałem A 7666
2166 nr XXXV/232/2006 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka 7690
2167 nr XXXV/236/2006 Rady Gminy w Łubiance z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia herbu Gminy Łubianka 7691
INFORMACJA
2168 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9 listopada 2006 r. na temat obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 2 przeniesionych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego 7693
POBIERZ

Opublikowane: 2006-12-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-12-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]