Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 14 Bydgoszcz, 07 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
167 nr XXXV/105/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ustalonej opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenie wysokości oprocentowania w przypadku rozłożenia tej należności na raty 504
168 nr XXXV/106/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mrocza 504
169 nr 34/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 505
170 nr XXXV/253/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu 506
171 nr LIX/1146/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych 506
172 nr LIX/1147/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości 511
173 nr LIX/1148/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych 513
174 nr LIX/1149/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 514
175 nr XXXIII/300/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2006 r 517
176 nr XXXIV/318/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2006 r 518
177 nr XXIV/145/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 518
178 nr XXV/152/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r 521
179 nr XXV/156/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 grudnia 2005 r. w spawie zmiany regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 522
180 nr XXVIII/260/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 522
181 nr XXVIII/261/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 523
182 nr XXXVI/176/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 528
183 nr XXXII/124/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r 529
184 nr 49/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 r 529
185 nr XXII-118/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom za gotówkę 531
186 nr XXIII-120/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2006 r 532
187 nr XXXVIII/462/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2006 r 533
188 nr XXXVIII/465/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia 534
189 nr XXXVIII/466/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław w 2006 r 540
190 nr XXII/175/2005 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2006 r 545
191 nr XXVIII/157/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2006 r 546
192 nr XXXIX/231/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbiczno 547
193 nr XXXIX/232/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/202/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno 548
194 nr XXXII/251/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2006 r 550
195 nr XLII/357/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 551
196 nr XXXV/248/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 554
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-09
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]