Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 138 Bydgoszcz, 10 listopad 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
2062 nr 99/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rogóźno Zamek” 6664
2063 nr 100/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Borek” 6664
UCHWAŁY:
2064 nr 1125/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 6665
2065 nr 1127/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Kultury Zamek Krzyżacki” i nadania jej statutu 6667
2066 nr 1131/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia na 2007 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 6668
2067 nr 1132/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Torunia 6669
2068 nr 1133/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6669
2069 nr 1135/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń 6670
2070 nr 1141/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej w Toruniu oraz części terenów przyległych 6671
2071 nr XLVIII/430/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek o nr ewid. 538/1 i 538/2 położonych w Tucholi przy ulicy Chojnickiej 6681
2072 nr XLIX/440/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6685
2073 nr XLIX/441/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/298/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 6689
2074 nr XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NOVUM-MED Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz burmistrza gminy 6689
2075 nr XXXVIII/235/06 Rady Gminy Raciążek z dnia 12 października 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 6690
2076 nr 92/LII/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku 6690
2077 nr 102/LII/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek 6690
2078 nr XXXIV/230/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rogowie 6691
2079 nr XLV73/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowisku przy ul. Nakielskiej w Mroczy 6691
2080 nr XLV/74/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowisku we wsi Witosław Gmina Mrocza 6692
2081 nr XXXIV/223/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 24 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 6694
2082 nr XXIX/105/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 6694
2083 nr XXXV/165/2006 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie 6695
2084 nr XLIII/311/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 25 października 2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 6695
2085 nr XXX/139/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartniczka 6695
2086 nr VIII/83/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 6696
2087 nr XLVI/373/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 6696
2088 nr XL/256/06 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/159/2005 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo 6698
2089 nr XLII/321/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin 6699
2090 nr XLVI/399/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia 6700
ZARZĄDZENIA KOMISARZA RZĄDOWEGO DLA MIASTA LIPNA:
2091 nr 78/R/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 6701
2092 nr 81/R/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miasta Lipna pożyczek na remonty wielorodzinnych budynków mieszkalnych 6702
INFORMACJA
2093 z dnia 31 października 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-210-48(6)/2006/603/V/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6704
POBIERZ

Opublikowane: 2006-11-13
Ostatnia modyfikacja: 2006-11-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]