Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 135 Bydgoszcz, 30 paĽdziernik 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2022 nr XXXIII/225/2006 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Łubianka przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych 6550
2023 nr LVI/437/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 6550
2024 nr XLV/308/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie 6551
2025 nr XXXI/347/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Borówno 6552
2026 nr XLVI/561/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Miasto Inowrocław oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek 6554
2027 nr XLVI/564/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia zasad oddawania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Inowrocław 6557
2028 nr XLVI/567/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Lipowa 56-62” 6558
2029 nr XLVI/568/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ul. Długa-Kątna” 6562
2030 nr XLVI/576/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 6567
2031 nr XLI/391/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r 6568
2032 nr XLI/395/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2006 r. w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie 6568
2033 nr XLI/398/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 października 2006 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin „Region Pałuki” oraz przyjęcia Statutu Związku 6570
2034 nr XXXV/258/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica 6575
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-31
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]