Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 133 Bydgoszcz, 25 paĽdziernik 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1993 nr XXXVIII/146/06 Rady Gminy Choceń z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń w zakresie obejmującym dziesięć wybranych, niezależnych obszarów na terenie gminy, położonych we wsiach: Borzymie, Borzymowice, Czerniewice I, Krukowo, Szatki, Zakrzewek, Jarantowice, Niemojewo oraz Choceń – 2 obszary 6479
1994 nr XXXVI/279/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Żnińskiego 6500
1995 nr XXXIV/198/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku 6501
1996 nr XLIX/782/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r 6503
1997 nr XLIII/232/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6505
1998 nr XLVI/247/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 6505
1999 nr XLVI/249/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn 6506
2000 nr XLVI/250/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6510
2001 nr XXVI/145/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Błennie 6510
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
2002 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wielgie 6511
POROZUMIENIA:
2003 zawarte w dniu 31 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zwanym w treści Porozumienia Powierzającym a Powiatem Grudziądzkim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego 6511
2004 nr 165/2006 zawarte w dniu 28 września 2006 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zwanym w treści Porozumienia Powierzającym a Powiatem Inowrocławskim w sprawie powierzenia pośrednictwa paszportowego. 6513
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-27
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]