Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 132 Bydgoszcz, 18 paĽdziernik 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1964 nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6436
1965 nr XLIV/178/06 Rady Gminy Kikół z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na okręgi wyborcze 6441
1966 nr XXXVII/279/06 Rady Miasta Rypina z dnia 7 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie 6442
1967 nr XXXVII/284/06 Rady Miasta Rypina z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 6442
1968 nr XXXI/148/06 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 15 września 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Skrwilno 6442
1969 nr LIX/64/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy-Miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r 6443
1970 nr LIX/66/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Grudziądz 6444
1971 nr LIX/67/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy - Miasto Grudziądz 6444
1972 nr LIX/68/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Grudziądz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 6445
1973 nr LIX/75/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Miasta Grudziądza kategorii drogi gminnej 6447
1974 nr XL/387/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Brodnicy, Rady Powiatu Brodnickiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6447
1975 nr XL/397/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy 6447
1976 nr LVIII/463/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12 6451
1977 nr XXXII/269/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 6451
1978 nr L/466/06 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 6452
1979 nr XXIX/199/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa i udzieleniu ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6453
1980 nr XXXIV/229/2006 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/225/2006 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łubianka przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych 6453
1981 nr XLVII/460/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 6454
1982 nr 382/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Świecie 6454
1983 nr XXXIX/253/2006 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne 6457
1984 nr XXXIX/254/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 6458
1985 nr XXXII/244/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym 6459
1986 nr XXXV/322/2006 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych w 2006 r 6459
1987 nr XXXVII/253/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zakwalifikowania do kategorii dróg powiatowych 6460
1988 nr XXXVII/258/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia warunków zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 6460
1989 nr XLI/199/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 2 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego 6461
1990 nr XLI/312/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 października 2006 r. w sprawie utworzenia w Centrum Medycznym w Szubinie im. Janusza Korczaka Sp. z o.o. odrębnego obwodu głosowania 6461
INFORMACJE:
1991 z dnia 29 września 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-49(7)/2006/388/VI/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6462
1992 z dnia 29 września 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-46(6)/2006/1333/V/JP zatwierdzającej taryfę Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem 6467
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-20
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]