Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 131 Bydgoszcz, 17 paĽdziernik 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1944 nr XI/61/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I” 6399
1945 nr XXXVII/213/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 6403
1946 nr XXXVII/214/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 6403
1947 nr XXXVIII/221/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 6406
1948 nr XXVIII/191/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gąsawa 6406
1949 nr XXIX/200/06 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/191/06 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2006 r 6413
1950 nr XXXVII/229/06 Rady Gminy Raciążek z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku 6413
1951 nr XXXIII/180/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 6413
1952 nr XLIV/356/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie 6419
1953 nr XLIV/357/2006 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 6419
1954 nr XLIV/363/2006 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mogilno 6422
1955 nr XLIV/364/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r 6424
1956 nr XXXVIII/177/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 6424
1957 nr XXXVIII/178/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 15 września 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 6425
1958 nr XXXVIII/179/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/128/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 6428
1959 nr XXIX/206/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 6428
1960 nr LIX/65/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Grudziądza 6429
1961 nr LIX/79/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Grudziądz 6430
1962 nr XXXIX/284/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąbrzeźno 6430
1963 nr XLIX/314/2006 Rady Miasta Chełmna z dnia 3 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Chełmna dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r 6431
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-20
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]