Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 03 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
152 nr XXXII/228/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Ostrowite, Błądzimskie Wielkie i Wiejskie w Gminie Lniano 475
153 nr XXXVII/339/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/496/2001 z dnia 27 września 2001 r. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n. Notecią, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego upoważnionych 475
154 nr XXX/131/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 10 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kęsowie w Zespół Szkół w Kęsowie 476
155 nr XXXIV/100/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza 476
156 nr XXXVI/116/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/100/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza 479
157 nr XXXIV/98/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i odbudową dróg 479
158 nr XL/546/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/413/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 480
159 nr XL/555/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 481
160 nr 29/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 482
161 nr XXXIII/234/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 483
162 nr XXXIII/235/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 491
163 nr XXIX/231/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 492
164 nr XXX/239/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 494
165 nr XXX/241/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2006 499
166 nr XXX/244/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim 500
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-09
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]