Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 129 Bydgoszcz, 06 paĽdziernik 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1908 nr XXX/231/06 Rady Gminy Stolno z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami Gminy Stolno i wskazania organów do tego uprawnionych 6315
1909 nr XXX/232/06 Rady Gminy Stolno z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji 6316
1910 nr XLIV/373/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/336/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. Rady Miejskiej w Kcyni dotyczącej założenia Zespołu Szkół nr 1 w Kcyni 6317
1911 nr LI/306/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Mogileńskiego 6318
1912 nr XXX/333/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Dobrcz 6319
1913 nr XLI/278/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw 6323
1914 nr XXXVII/396/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzozie 6323
1915 nr XXXVII/399/2006 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007 6324
1916 nr XXXVII/400/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Wielka 6325
1917 nr XXXI/235/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ul. Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową i projektowaną ulicą od strony południowej 6326
1918 nr XXXVII/266/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 września 2006 r. w sprawie udzielenia przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Solec Kujawski 6348
1919 nr XXXVII/269/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 14 września 2006 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „zarząd budynków mieszkalnych” w Solcu Kujawskim 6350
1920 nr XXXVII/270/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie parku przemysłowego w Solcu Kujawskim 6350
INFORMACJE:
1921 ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z 6 lipca 2006 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 6350
1922 ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 6351
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-06
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]