Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 29 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1872 nr XLIV/431/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Robót Publicznych w Nakle nad Notecią 6239
1873 nr XLIV/434/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią 6240
1874 nr 166/XXXVII/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulsku 6240
1875 nr XLV/320/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, Gminy Gniewkowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa 6241
1876 nr XLV/321/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo 6243
1877 nr XLV/323/2006 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 6247
1878 nr XLIII/175/2006 Rady Gminy Kikół z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kikół 6247
1879 nr XXXIX/150/06 Rady Gminy Książki z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 6248
1880 nr XL/167/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze 6249
1881 nr XL/171/06 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 6253
1882 nr XXV/136/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gimnazjum w Błennie 6253
1883 nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, Gmina Izbica Kujawska 6261
1884 nr XXXVI/204/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr VI/41/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 73, poz. 1131 ze zm.) 6263
1885 nr XXXIV/210/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowo 6263
POROZUMIENIA:
1886 aneks do porozumienia z dnia 9 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 6270
1887 aneks do porozumienia z dnia 15 marca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 6271
1888 zawarte w dniu 31 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Lipnowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 6271
1889 zawarte w dniu 8 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników – uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 6272
1890 zawarte w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota w sprawie porozumienia o wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota 6273
INFORMACJA
1891 zarządzenie nr 56/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki 6275
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-29
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]