Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 126 Bydgoszcz, 26 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1850 nr XXXIII/29/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki 6203
1851 nr XXXV/39/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/29/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki 6210
1852 nr XXXV/40/2006 Rady Gminy Sadki z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sadki 6210
1853 nr XXXIII/221/06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rogowo oraz określenia granic ich obwodów 6213
1854 nr XXXIV/224/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie 6214
1855 nr XXXIV/225/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 6218
1856 nr XXXIV/226/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 6219
1857 nr XXXIV/227/06 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli 6219
1858 nr XXXI/223/06 Rady Miejskiej W Skępem z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/190/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Skępe oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6221
1859 nr 89/LI/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 6221
1860 nr XLVIII/758/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r 6222
1861 nr XXXVIII/185/2006 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/230/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica 6223
1862 nr XLII/330/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Złotniki Kujawskie oraz jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 6226
1863 nr XXXIII/261/06 Rady Gminy Lniano z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów 6228
1864 nr XXXIII/263/06 Rady Gminy Lniano z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 6228
1865 nr XXXIII/124/06 Rady Gminy w Osieku z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek 6229
1866 nr L/421/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica 6233
1867 nr XXXIII/178/06 Rady Gminy Osie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania 6233
1868 nr XXXIV/248/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy 6234
1869 nr XXXVII/175/2006 Rady Gminy Kęsowo z dnia 7 września 2006 r. w sprawie bezpłatnego przejęcia nieruchomości – drogi rolniczego użytkowania 6234
1870 nr XXXVII/176/2006 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 7 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kęsowo 6235
1871 nr XL/308/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin 6235
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-28
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]