Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 25 wrzesień 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1841 nr 93/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sicienko-Wojnowo 6158
1842 nr 94/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelno 6162
1843 nr 95/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świecie-Bukowiec 6167
1844 nr 96/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świekatowo 6174
1845 nr 97/2006 z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żnin 6176
UCHWAŁY:
1846 nr XXV/135/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska 6184
1847 nr XXV/137/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6194
1848 nr XXV/139/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/63/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom 6195
1849 nr XXXVI/203/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz 6195
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-26
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]