Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 15 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1799 nr XXXI/182/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk 6031
1800 nr XXXII/188/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wąpielsk 6034
1801 nr XXXII/189/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąpielsk 6040
1802 nr XXXIV/351/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa i udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6041
1803 nr XXXIX/254/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko 6041
1804 nr XXXIII/191/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody ożywionej drzew należących do Nadleśnictwa Skrwilno, a usytuowanych na terenie Gminy Wąpielsk 6046
1805 nr XL/266/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku 6050
1806 nr XL/268/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/254/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko 6051
1807 nr XXXI/171/2006 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójno 6052
1808 nr XLI/155/06 Rady Gminy Choceń z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Choceń oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6056
1809 nr XLVII/215/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 8 września 2006 r. w sprawie udzielania przez Gminę Łysomice pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 6057
INFORMACJE:
1810 z dnia 18 sierpnia 2006 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat obiektów: 1. – wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. – przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego włocławskiego, 3. – skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury 6060
1811 z dnia 4 września 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/222-ZTO/530/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/235-ZTO/530/W/OPO/2006/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji oraz zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 6071
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-18
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]