Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 01 luty 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
149 nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany: - uchwały nr 209/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 1999 r. w sprawie Diagnozy Prospektywnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz celów rozwoju Województwa przygotowanych w ramach prac nad strategią rozwoju, - uchwały nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 434
150 nr XLI/588/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie trybu, zasad i harmonogramu prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015 469
INFORMACJA
151 z dnia 25 stycznia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-2(3)/2006/546/VII/JP zatwierdzającej zmianę taryfy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 470
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-03
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-03
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]