Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 119 Bydgoszcz, 04 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1743 nr 46/XLIX/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Miasto Włocławek, w zakresie obszaru ograniczonego ulicą Okrzei, terenem parku im. H. Sienkiewicza, ul Piwną, rzeką Wisłą oraz przepompownią ścieków 5898
1744 nr XLIV/548/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Inowrocław w zakresie terenu położonego w obrębie al. Niepodległości oraz ulic: Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Gen. Franciszka Kleeberga i Macieja Wierzbińskiego 5917
1745 nr XXXVI/263/06 Rady Miasta Rypina z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rypina 5922
1746 nr XXXVI/264/06 Rady Miasta Rypina z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rypina 5926
1747 nr XXXVI/272/06 Rady Miasta Rypina z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 5934
1748 nr XXXVI/273/06 Rady Miasta Rypina z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu 5934
1749 nr XXXIII/189/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie 5934
INFORMACJE:
1750 z dnia 29 sierpnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-44(3)/2006/348/VI/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5934
1751 z dnia 30 sierpnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-33(8)/2006/106/V/JP zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5938
1752 z dnia 30 sierpnia 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1152/256/W/OPO/2006/AJ i nr PCC/494B/256/W/OPO/2006/AJ w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza, określonych w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 5942
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-08
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]