Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 115 Bydgoszcz, 29 sierpień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1689 nr XLIX/395/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5719
1690 nr XXXIII/238/2006 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Lubiewo w ramach pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 69/2001 5719
1691 nr XXX/201/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej 5720
1692 nr XXXIX/281/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna 5721
1693 nr XXXVI/375/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie lokalizacji handlu obwoźnego i obnośnego w Gminie Żnin oraz uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Żninie 5738
1694 nr XXXIX/366/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnicy 5741
1695 nr XXXIX/367/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty przypadających Gminie Miasta Brodnicy lub jej jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych 5742
1696 nr XXXIX/371/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 5743
1697 nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica 5744
1698 nr XXXIV/232/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 5745
1699 nr XLIV/432/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią 5746
1700 nr XLIV/435/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu dla Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie 5746
1701 nr XLIV/440/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 5747
1702 nr XLV/449/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 5754
1703 nr XLV/450/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nakło nad Notecią na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 5756
POROZUMIENIE
1704 aneks nr 2 z dnia 14 czerwca 2006 r. do porozumienia z dnia 6 września 2003 r. w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Miastu Inowrocław terenu przystanków w asie drogowym dróg krajowych na terenie Miasta Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej 5758
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-31
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]