Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 114 Bydgoszcz, 25 sierpień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1677 nr XXXVI/143/06 Rady Gminy Choceń z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zmiany „Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym” 5678
1678 nr XXXVII/145/06 Rady Gminy Choceń z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5678
1679 nr XXXIX/152/06 Rady Gminy Choceń z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 5683
1680 nr XXXIX/153/06 Rady Gminy Choceń z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany „Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym” 5684
1681 nr XLI/300/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu 5685
1682 nr XLI/301/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 5685
1683 nr XLII/208/2006 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Powiatu Radziejowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 5695
1684 nr XXVII/189/2006 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim 5696
1685 nr XXXVII/194/06 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za pomoc w formie posiłku 5696
1686 nr XXXIII/269/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bukowiec 5700
1687 nr XXXIII/272/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych 5714
INFORMACJA
1688 zarządzenie nr 8/06 Wójta Gminy Kikół z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2005 r 5714
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-30
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]