Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 31 styczeń 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
128 nr XXXIII/236/05 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 387
129 nr XXXV/143/05 Rady Gminy Kikół z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół 387
130 nr XXXVI/148/05 Rady Gminy Kikół z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej 393
131 nr XXVI/187/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 395
132 nr XXVI/188/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo na 2006 rok 396
133 nr XXVI/189/05 Rada Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogowo 401
134 nr XXVI/190/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rogowie 402
135 nr XXXVIII/205/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXVIII/214/01 dot. uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2002-2006 403
136 nr XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu, Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim na 2006 r 406
137 nr XXVIII/162/2005 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 407
138 nr XXVII/178/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2006 r 411
139 nr XLI/357/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r. 412
140 nr 164/XLIII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek 417
141 nr XXX/182/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 418
142 nr XXVI/208/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim 421
143 nr XL/345/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2006 r. 422
144 nr XL/346/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień i ulg w podatku rolnym 423
145 nr XXIX/110/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na 2006 r. 424
146 nr XXXIV/195/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2006 r. 425
147 nr XXVII/180/05 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim 426
148 nr XXXVI/148/05 Rady Miejskiej Kowal z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kowal na 2006 r. 428
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-03
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-03
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]