Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 104 Bydgoszcz, 07 sierpień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1586 nr XXIX/253/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Wielkie Łunawy 5182
1587 nr XXIX/254/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr V/41/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chełmno 5190
1588 nr XXIX/256/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmno 5190
1589 nr XXIX/257/06 Rady Gminy Chełmno z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w/s ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od psów oraz miesięcznej diety dla sołtysów 5194
1590 nr XXVIII/217/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński 5195
1591 nr XXXII/260/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 81/2-58 w miejscowości Krupocin Gmina Bukowiec 5197
1592 nr XXXII/261/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 155/2 i 155/5 w miejscowości Branica Gmina Bukowiec 5204
1593 nr XXXII/262/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 345/4, 345/6, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 346/1, 346/2, 346/3 346/4, 346/5, 347/1, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 348/9, 348/10, 348/11, 348/12, 348/13, 349/1, 349/2 w miejscowości Branica Gmina Bukowiec 5212
1594 nr LXXI/1354/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nazwy ulicy 5219
1595 nr XXIX/233/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Cekcyn i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności 5221
1596 nr XXIX/235/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5222
INFORMACJA
1597 Starosty Świeckiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów 5222
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-10
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]