Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 01 sierpień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1541 nr 18/D/2006 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złotniki Kujawskie na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 5052
1542 nr 950/06 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń 5052
1543 nr XLI/169/06 Rady Gminy Kikół z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXVI/148/05 Rady Gminy Kikół z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kikole i nadania jej statutu 5060
1544 nr XXXVII/233/2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgie 5061
1545 nr XLIX/581/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz 5064
1546 nr XLIX/582/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Narcyzowa” - ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 5069
1547 nr XLIX/583/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Makowa” - ulicy w miejscowości Krobia 5069
1548 nr XLIX/584/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Spokojna” - ulicy w miejscowości Nowa Wieś 5070
1549 nr 47/XLIX/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasto Włocławek 5070
1550 nr 52/XLIX/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce 5070
1551 nr XLVII/733/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5071
1552 nr LXXII/1365/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Bydgoszczy na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 5071
1553 nr LXXII/1366/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie dokonania zmiany w podziale Bydgoszczy na stałe obwody głosowania 5080
1554 nr XXXI/161/06 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych 5095
INFORMACJA
1555 z dnia 14 lipca 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/291B/415/W/OPO/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5095
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]