Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 10 Bydgoszcz, 30 styczeń 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
113 nr XXXII/211/2005 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 347
114 nr XXX/185/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 351
115 nr XLII/496/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 355
116 nr XLII/504/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/412/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubicz 356
117 nr XLVI/368/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2006 r. 357
118 nr XLVI/372/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 358
119 nr XXVI/188/2005 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. 359
120 nr XXII/176/05 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2005 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 360
121 nr XXVII/225/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. 364
122 nr XXVII/227/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 365
123 nr XXXVI/164/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w celu prowadzenia robót, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności 370
124 nr XXXVI/165/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody twór położony na terenie Gminy Łasin 371
125 nr XXXVI/166/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 373
126 nr XXX/172/2005 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 377
127 nr XXX/174/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Świecie nad Osą 382
POBIERZ

Opublikowane: 2006-02-03
Ostatnia modyfikacja: 2006-02-03
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]