Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 1 Bydgoszcz, 12 styczeń 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1 nr XXVII/181/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2
2 nr XXVII/182/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 5
3 nr XL/260/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 6
4 nr XL/261/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 7
5 nr XLII/265/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/261/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 13
6 nr IX/86/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 14
7 nr XXIX/129/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 17
8 nr XXIX/130/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 22
9 nr XXIX/131/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 22
10 nr XXIX/133/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechocin 23
11 nr XXXVI/321/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków 28
12 nr XXXVI/323/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 34
13 nr XXXVI/324/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica 37
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-13
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]