Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 98 Bydgoszcz, 17 sierpień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1769 nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych 4502
1770 nr XXV/158/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/66/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie 4502
1771 nr XXV/159/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 4503
1772 nr LI/1050/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Akademickie, w rejonie ulicy Akademickiej i Jasinieckiej w Bydgoszczy 4503
1773 nr XXVIII/135/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka) 4518
1774 nr XXV/231/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/207/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 marca 2005 r 4523
1775 nr XXV/232/2005 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki Publicznej w Janowcu Wielkopolskim 4523
1776 nr XXV/234/2005 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4525
1777 nr XXV/235/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 4526
1778 nr 837/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wrzosy Leśne-Polana” w Toruniu 4527
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-22
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]