Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 95 Bydgoszcz, 11 sierpień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1725 nr XXX/198/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4283
1726 nr XXX/199/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4283
1727 nr XXIII/191/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża, obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Górną, Chełmińskie Przedmieście, Trakt, a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta 4283
1728 nr XXIII/208/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno na obszarze wsi Nowe Dobra – teren mieszkaniowy (dz. 101) 4295
1729 nr XXIII/209/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno na obszarze wsi Dolne Wymiary – tereny mieszkalno-usługowe (dz.142/1, 219/1 i 219/3) 4298
1730 nr XXIII/210/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno na obszarze wsi Klamry – tereny mieszkaniowe (dz. nr cz. 3, cz. 4/1, 4/2, 4/3, 33/2 i 35/2) 4301
1731 nr XXIII/211/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno na obszarze wsi Nowe Dobra – teren usług gastronomii (dz. nr cz. 649/1, 649/2 i 651) 4304
1732 nr XXIII/212/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno, na obszarze wsi Osnowo – tereny mieszkalno-usługowe (dz. 10/4, 11/1 i cz.14/7) 4307
1733 nr XXX/286/2005 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania 4310
1734 nr XXX/287/2005 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Novum – Med Sp z o. o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4310
1735 nr 22/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rogowo na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4311
1736 nr XXXI/260/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia tekstu Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 4311
1737 nr XXXI/261/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mogilno na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mogilnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r 4313
INFORMACJA
1738 Sprawozdanie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2005 r. z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2004 r 4314
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-12
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]