Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 92 Bydgoszcz, 04 sierpień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1694 nr XXV/162/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia stawek oraz zasad poboru opłaty administracyjnej 4147
1695 nr XXVI/174/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 4147
1696 nr XXX/53/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy 4147
1697 nr XXX/55/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mrocza z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w płaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 4148
1698 nr XXX/56/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/279/84/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mroczy 4149
1699 nr XIX/158/2005 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kompleksu boisk sportowych przy ul. Inowrocławskiej w Zakrzewie 4149
1700 nr XIX/159/05 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania 4151
1701 nr XXV/103/05 Rady Gminy Książki z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 4152
1702 nr XXIII/193/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 4152
1703 nr XXIV/154/05 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 4153
1704 nr XXI/179/05 Rady Gminy Stolno z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w celu prowadzenia robót, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności 4154
1705 nr VI/38/05 Rady Gminy Unisław z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 4154
1706 nr XLI/117/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy-Miasto Grudziądz 4154
1707 nr XLI/118/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy-Miasto Grudziądz dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r 4157
1708 nr XXXII/241/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Strzelno na stałe obwody głosowania 4158
1709 nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r 4159
1710 nr XXXII/243/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r 4159
1711 nr XXX/214/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych 4159
1712 nr XXX/217/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu 4159
1713 nr XXVII/202/2005 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 4176
1714 nr XXVII/203/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wąbrzeźno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4176
1715 nr 191/XXVIII/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy utworzonego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Koronowie 4177
1716 nr XXVII/234/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie w podziale Gminy Szubin na stałe obwody głosowania 4178
1717 nr XXVII/235/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Rejonowym im. Janusza Korczaka w Szubinie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4178
1718 nr XXVII/236/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Rejonowym im. Janusza Korczaka w Szubinie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4179
1719 nr 785/05 Rady Miasta Torunia z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 4179
1720 nr XXXI/130/05 Rady Miejskiej Kowala z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 4180
1721 nr XL/321/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmża 4180
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1722 z dnia 27 czerwca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości 4183
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-05
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]