Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 91 Bydgoszcz, 01 sierpień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1666 nr XXXIV/294/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy 4116
1667 nr XXXV/300/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kruszwicy 4116
1668 nr XXXI/210/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie 4116
1669 nr XX/152/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 4117
1670 nr XX/153/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/132/2005 z dnia 25 lutego 2005 r 4118
1671 nr XXVIII/137/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/113/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica 4118
1672 nr XXVIII/138/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/230/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica, zmienionej uchwałą nr XX/99/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2004 r 4119
1673 nr XXXVI/250/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno 4119
1674 nr XXXVI/253/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miasta Chełmna 4119
1675 nr XXXV/199/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów na terenie Gminy Zbiczno 4122
1676 nr XXXV/202/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Zbiczno 4122
1677 nr XXVI/113/2005 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski 4124
1678 nr XXXIII/252/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gniewkowo na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2012 4124
1679 nr XXXIII/253/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2012 4124
1680 nr XXXIII/254/05 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo 4125
1681 nr XXXIII/257/05 Rady Gminy Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 4126
1682 nr XXXIII/258/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów 4128
1683 nr XXXVI/224/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4128
1684 nr XXI/121/05 Rady Gminy Osie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 4129
1685 nr XXXIII/411/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 4132
1686 nr XXXIII/417/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia 4134
1687 nr XXXIII/421/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4134
1688 nr XXVIII/378/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 4135
1689 nr XXVIII/387/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie 4137
1690 nr XXVIII/388/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach 4138
1691 nr XXVIII/393/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4140
1692 nr XXVIII/394/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota 4141
INFORMACJA
1693 ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zgłaszania przedstawiciela organizacji pozarządowych do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4141
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-05
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]