Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 22 lipiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1604 nr XV/103/05 Rady Gminy Topólka z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3908
1605 nr XVI/113/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na 2005 r 3908
1606 nr 172/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na 2005 r 3909
1607 zmieniająca uchwałę nr 172/XXVII/05 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie „Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bydgoski na 2005 r.” 3916
1608 nr XXIX/149/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym 3922
1609 nr XXX/208/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wąbrzeźno 3923
1610 nr XXXI/213/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wąbrzeźno 3930
1611 nr XXXI/214/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 3930
1612 nr XXV/189/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn 3931
1613 nr XXV/190/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 3931
1614 nr XXV/193/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale na stałe obwody głosowania na obszarze Gminy Łabiszyn 3933
1615 nr XXXVI/453/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002-2006 3933
1616 nr XXXVI/455/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3935
1617 nr XXXVI/459/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 3935
1618 nr XXXVI/461/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 r 3937
POROZUMIENIA:
1619 zawarte w dniu 21 stycznia 2005 r. pomiędzy Gminą Unisław a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszcz przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław 3939
1620 zawarte w dniu 21 stycznia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Unisław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Unisław przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 3940
1621 zawarte w dniu 1 marca 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Sicienko w sprawie powierzenia wykonywania części zadania przedszkolnego Gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 3941
1622 zawarte w dniu 15 marca 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Solec Kujawski w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym przez Miasto Bydgoszcz na uczniów będących mieszkańcami Gminy Solec Kujawski oraz przez Gminę Solec Kujawski na uczniów będących mieszkańcami Miasta Bydgoszcz 3941
1623 zawarte w dniu 10 maja 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Solec Kujawski w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom publicznym przez Miasto Bydgoszcz na uczniów będących mieszkańcami Gminy Solec Kujawski oraz przez Gminę Solec Kujawski na uczniów będących mieszkańcami Miasta Bydgoszcz 3942
1624 zawarte w dniu 30 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Miastem Bydgoszcz w sprawie wykonania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszczy przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 3943
1625 zawarte w dniu 30 marca 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Dąbrowa Chełmińska przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 3944
1626 zawarte w dniu 31 marca 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez niepubliczne przedszkola, dla których organem dotującym jest Miasto Bydgoszcz 3944
1627 zawarte w dniu 31 marca 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 3945
1628 zawarte w dniu 20 kwietnia 2005 r. pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta Bydgoszcz przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Gmina Nakło nad Notecią 3946
1629 zawarte w dniu 31 marca 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Więcbork w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Więcbork przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 3946
1630 zawarte w dniu 15 kwietnia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a w sprawie sfinansowania zadania przedszkolnego Gminy Czersk realizowanego przez niepubliczne przedszkola, dla których organem dotującym jest Miasto Bydgoszcz 3947
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-27
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]