Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 14 lipiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1583 nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr 345 przy ulicy Ogrodowej w Solcu Kujawskim 3843
1584 nr XVI/126/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3845
1585 nr XIX/160/05 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3848
1586 nr XVII/139/05 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2002 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi Szkół i nadania statutu 3849
1587 nr X/27/2005 Zgromadzenia ZGZK z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na 2005 rok 3850
1588 nr XXIV/180/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Płużnica 3850
1589 nr IV/30/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku 3851
1590 nr IV/36/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 3851
1591 nr IV/37/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3852
1592 nr 105/XXXVI/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 3852
1593 nr XXIX/143/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/100/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brodnica 3853
1594 nr XXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Pałuckim Centrum Zdrowia NZOZ sp. z o.o. w Żninie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3854
1595 nr XXXIV/257/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale gminy i miasta na stałe obwody głosowania 3854
1596 nr 304/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r 3855
1597 nr XXX/219/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3855
1598 nr XXX/220/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3855
1599 nr XXX/221/2005 Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i zakładów gastronomicznych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia 3856
1600 nr XXX/222/2005 Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia 3856
1601 nr XXXIII/390/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3857
1602 nr 28/D/2005 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Koronowo na rok 2005 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 3858
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-20
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]