Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 12 lipiec 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1556 nr 15 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 3807
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1557 nr 160 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zbójno 3809
1558 nr 161 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie 3810
UCHWAŁY:
1559 nr XX/121/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej 3811
1560 nr 43/XXXII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie określenia „Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami miejskiego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Włocławek 3813
1561 nr 66/XXXIV/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami miejskiego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Włocławek” 3815
1562 nr 72/XXXIV/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławka na prawach powiatu 3816
1563 nr 92/XXXIV/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku 3817
1564 nr 93/XXXIV/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zasad nadawania i pozbawiania tytułu honorowego obywatelstwa Miasta Włocławek 3818
1565 nr 94/XXXIV/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zasad nadawania i pozbawiania tytułu „Zasłużony dla Miasta Włocławek” 3821
1566 nr 95/XXXIV/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zasad nadawania i pozbawiania Medalu Biskupa Michała Kozala oraz powołania kapituły 3824
1567 nr XXV/175/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 3824
1568 nr XXV/178/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie Pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie „Parku Przemysłowego” w Solcu Kujawskim 3826
1569 nr XXV/181/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim 3827
1570 nr XXV/183/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy terenowi położonemu w Solcu Kujawskim między ul 23 Stycznia a ul. Dworcową 3827
1571 nr XXIII/197/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 3827
1572 nr XXI/136/05 Rady Gminy Gruta z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gruta 3828
1573 nr XXIII/166/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Pakość 3828
1574 nr XXIII/168/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 3829
1575 nr XXIII/190/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełmży 3829
1576 nr XXVIII/181/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2005 r 3831
1577 nr XXXVI/231/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych stanowiących garaże lub budynki gospodarcze ich najemcom lub dzierżawcom 3833
1578 nr XXXV/317/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania 3833
1579 nr XXXV/320/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 3833
1580 nr XXII/103/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzno 3834
INFORMACJE:
1581 obwieszczenie Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców 3834
1582 z dnia 1 lipca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-28(8)/2005/254/V/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 3836
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-19
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]