Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 05 lipiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1493 nr XXX/125/05 Rady Miejskiej Kowala z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kowal 3740
1494 nr XVII/102/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3743
1495 nr XXVII/275/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ul. Łubinowej w Nowej Wsi Wielkiej 3744
1496 nr XXVII/276/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulic Kolejowej i Powstańców Wielkopolskich w Brzozie 3745
1497 nr XXVII/278/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/67/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe 3745
1498 nr XXIII/163/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogowo 3745
1499 nr XXIII/165/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 3750
1500 nr XXIII/118/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 3752
1501 nr XXIII/119/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu Targowiska Gminnego w m. Zbójno 3752
1502 nr XXXIII/315/20005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 3753
1503 nr XXXIII/316/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2002-2006” 3754
1504 nr XXXIII/323/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Nakło nad Notecią na stałe obwody do głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w Gminie Nakło nad Notecią w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 3755
1505 nr XXX/279/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3757
1506 nr XXX/280/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3757
1507 nr XXX/282/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca. 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica 3758
1508 nr XXX/290/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy służebnościami gruntowymi 3758
INFORMACJE:
1509 z dnia 2 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-13(4)/2005/254/AJ dotyczącej umorzenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim decyzją z 5 listopada 1998 r. nr PCC/569/254/U/2/98/PK ze zmianami 3758
1510 z dnia 3 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179D/740/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3759
1511 z dnia 7 czerwca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/162A/1384/W/OPO/2005/MP i nr PCC/178A/1384/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Zakładom Naprawczym taboru Kolejowego „Paterek” S.A. z siedzibą w Paterku 3760
1512 z dnia 8 czerwca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/976B/2252/W/OPO/2005/MP i nr PCC/424B/2252/W/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Więcborku 3760
1513 z dnia 10 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/890F/256/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi 3761
1514 z dnia 10 czerwca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/839E/9565/W/OPO/2005/MP i nr PCC/896E/9565/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Panu Janowi Emmertowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Jan Emmert” z siedzibą w Kozłowie, Gmina Świecie 3762
1515 z dnia 15 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-26(5)/2005/973/II/RO zatwierdzającej taryfę Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Bydgoszczy, na wytwarzanie ciepła 3763
1516 z dnia 17 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/89A/181/W/OPO/2005/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu 3766
1517 z dnia 22 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/885C/1571/W/OPO/2005/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim 3767
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-07
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-07
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]