Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 30 czerwiec 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1481 nr 156/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubanie 3698
UCHWAŁY:
1482 nr XXV/168/05 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/214/02 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Rypińskiego i uchwałę nr III/21/03 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 stycznia 2003 r 3699
1483 nr XXV/169/05 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3699
1484 nr XX-111/05 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 3704
1485 nr XXXI/221/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strzelno Klasztorne 3708
1486 nr XXXI/222/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wronowy 3712
1487 nr XXXI/223/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wymysłowice 3716
1488 nr XXXI/224/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żegotki 3720
1489 nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Górki 3724
1490 nr XXXI/226/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Książ 3728
1491 nr XXXII/388/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r 3732
1492 nr XXXII/389/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r 3734
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-05
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-05
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]